Ett år med trafikkbilder fra vegvesen.no

At jeg kunne finne webkamera på vegvesen.no har jeg kanskje sett en lang stund. Det er kamera plassert rundt omkring i landet på mange ulike posisjoner. De tar et bilde av en vei fra en bestemt vinkel med korte mellomrom.

Bildet lagres ikke, men det siste bildet er det som vises i nettsiden deres.

Hvis du ønsker å lagre bildet, kan det gjøres ved å høyreklikke på det eller trykke på “Se større bilde” og lagre bildet til disk. Dette kunne du gjentatt på ulike tidspunkt selv. Du kunne lagt det inn i kalenderen din og slik husket på å ta et bilde fra ulike årstider.

Adressen til et slik bilde fra vegvesenet om du åpner det i en ny fane i nettleseren, ser sånn ut: https://webkamera.atlas.vegvesen.no/public/kamera?id=1800569_1

Alternativt kan dette gjøres med et lite dataprogram. Jeg tenker ikke på noe du laster ned og installerer, men litt programkode du kan skrive selv og sette det opp til å kjøre automatisk med jevne mellomrom, feks hvert 10. minutt eller sjeldnere.

Den bakerste biten id=1800569_1 forteller hvilket kamera det gjelder. Resten er det samme for alle andre steder. Dette betyr at jeg i programmet kan laste ned bilder for flere steder samtidig.

Til skriptet mitt valgte jeg ut noen steder jeg synes var spennende og ville samle på bilder fra og la det inn som en array eller liste.

Deretter lager skriptet en mappe for stedet, dersom det ikke finnes og går inn i en løkke som pauser i ti minutter. Hver runde i løkken laster ned et bilde fra hvert sted i arrayet inn i mappen. Filnavnet inneholder sted og tidspunkt for når bildet ble lastet ned. Jeg satte dette skriptet til å kjøre og lot det kjøre i ett år. For å si det slik, det ble mange bilder. Jeg endret det senere til å ikke ta bilder like ofte.

Etter at programmet hadde kjørt i ett år kunne jeg hente ut noen gode bilder fra hver årstid og sette sammen en collage med Gimp. Her er noen eksempler: