Tag: programmering

 • Ord og bokstaver brukt i rapportene for trusselbildet 2024

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiet slipper hvert år sine rapporter for sin vurdering av trusselbildet. Last de ned her: Av ren nysgjerrighet fikk jeg lyst å undersøke og sammenligne hvilke bokstaver og ord som forekommer oftest i hvert…

 • Viewed from above, many roads leading into a point where the number 123 is written. Image generated with Adobe Firefly.

  Alle tall fører til 123

  Skriv ned et hvilket som helst tall, uansett antall sifre. Tell antall partallssifre, oddetallssifre, og det totale antallet sifre. Kombiner de tallene (slå de sammen) for å lage et nytt tall. Gjenta prosessen helt til du ikke lengre får nye tall. Du…

 • Et bilde generert med Adobe Firefly som viser symmetri.

  Hvilke norske navn har den spesielle egenskapen av å være et palindrom?

  Visste du at det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) finnes omtrent 2000 mest populære fornavn i Norge? Det gjelder navn brukt av 200 personer eller flere. Jeg liker å se etter skjulte eller underlige egenskaper til tekst og tall og fikk lyst å…

 • Pythonkode

  Lag hemmelige meldinger til ungene med Python

  Noen ganger er det litt gøy å skrive i kode, som en slags rebus eller gåte til noen, spesielt barn? Her er et lite python program for å gjøre om ord eller setninger til tall, basert på alfabetiske posisjoner for hver bokstav…

 • The number 28 written as art. Generated with Adobe Firefly.

  Finding perfect numbers with multiprocessing in Python

  The History of the Theory of Numbers (1919) is a three-volume work by Leonard Eugene Dickson, summarizing work in number theory up to the year 1920. In this book a paragraph can be found on the first page, revealing that Perfect Numbers…

 • The number 153 (hundred and fifty three) in the shape of a heart, with beautiful scenery in the background. Generated with Adobe Firefly

  Finding self-loving and narcissistic numbers

  What if there existed some special numbers, positive integers where the sum of the powered digits, ends up at the original number? Such numbers exists and are called self-loving or narcissistic numbers, due to the self-orientated property. They are also sometimes called…

 • Kaprekars konstant og Rekreasjonsmatematikk

  Se for deg at du velger et firesifret tall. Ikke bare 1-ere eller 5-ere, men minst to ulike siffer. Fra det tallet du valgte, bytter du om på rekkefølgen til sifrene slik at du du får det største mulige tallet og det…

 • Palindrome hentekoder

  Jeg parkerte bilen og gikk inn på Coop Extra. Jeg hadde ikke noe jeg skulle handle, bare hente en pakke. Det var sendt med PostNord denne gangen. På vei til skranken tok jeg opp telefonen for å lete frem hentekoden. Det var…

 • Hva er vanskeligst av å strikke eller å programmere? (AI)

  Hva er vanskeligst av å strikke eller å programmere? Kan de sammenlignes? Strikking og programmering er begge komplekse ferdigheter som krever både teknisk og kreativ forståelse. Det er vanskelig å si hvilken som er vanskeligst, da det avhenger av en persons individuelle…

 • Ett år med trafikkbilder fra vegvesen.no

  At jeg kunne finne webkamera på vegvesen.no har jeg kanskje sett en lang stund. Det er kamera plassert rundt omkring i landet på mange ulike posisjoner. De tar et bilde av en vei fra en bestemt vinkel med korte mellomrom. Bildet lagres…

 • Draw a cityscape in day and night with Python turtle

  I’ve earlier blogged about drawing a cityscape or urban landscape just by using squares with the Python turtle library. Now, I also have written a Python script that creates a randomized blue sky filled with seagulls, clouds, a rainbow and a the…

 • Har du skjulte palindromer og primtall i navnet ditt?

  “If you see someone’s name and you give each letter a value from 1 to 26 (a = 1, b = 2 etc.) and you add the numbers up in your head and you find that it makes a prime number, like…