Tag: mennesker

  • 1. juli er fortsatt den mest populære fødselsdagen

    1. juli er fortsatt den mest populære fødselsdagen

    For fire år siden skrev jeg en rask sak om når det norske folket er født, hvilke datoer som er mer populære enn andre. SSB hadde lagt ut disse tallene og ved å kopiere rått tallene inn i et LibreOffice Calc (regneark) kunne jeg vise med betinget formatering når på året folk som oftest blir […]