Norge som romnasjon skyter ny fart

I fare for at jeg utelater andre viktige hendelser i norsk romhistorie, ønsker jeg å trekke frem tre viktig vendepunkter for norsk romhistorie:

  • 1896 – Kristian Birkeland lanserer sin nordlysteori
  • 1962 – Den første forskningsraketten skytes ut i rommet fra Andøy og Norge blir en romnasjon
  • 2017 – Andøya Space Center jobber med å etablere en base for oppskyting av småsatellitter

Tidlig 1900-tallet – Nordlysforskning fra bakken

Selv om Norge ble en romnasjon på 1960-tallet, startet nordlysforskningen i Norge når Kristian Birkeland lanserte sin teori om nordlyset i 1896.

Nordlysterien sier at nordlys dannes av elektrisk ladede partikler fra Sola som trekkes inn i Jordas magnetfelt. Der blir de ledet ned i atmosfæren hvor de får atmosfæregassen til å lyse opp. Samtidig blir det dannet elektriske strømmer som gir forstyrrelser i magnetfeltet.

Dette la grunnlaget for det flere norske forskere skulle bedrive de neste tiårene med. Professor Carl Størmer fastslo høyden til nordlyset og professor Lars Vegard kartla fargene i nordlyset. Det fantes forresten ingen gode fotografiapparater på den tiden, så Carl Størmer fikk utviklet et kamera og tok mange tusen bilder av nordlyset (veldig imponerende på den tiden med tanke på at alle bilder måtte fremkalles for hånd, ikke digitalt).

9_6_birkeland_lab
Professor Birkeland (1867 – 1917) i sitt laboratorium (Terrellalaboratoriet).

Så nordlysforskningen fra bakken gikk over til forskning med raketter ble sendt rett inn i nordlyset. Det var kún raketter som kunne gå så høyt til forskjell fra ballonger. Dermed overtok raketter mye av forskningen på nordlyset.

1962 – Norge blir en romnasjon

Norge blir en romnasjon i 18. august 1962 når den første forskningsraketten med navnet “Ferdinand-1” gikk til værs. Det begynte egentlig litt tidligere når forskere fra NASA, Danmark og Norge fløy over Nord-Norge i 1960 for å finne et sted å etablere et sted å skyte opp forskningsraketter som kunne studere nordlyset. Det var nødt å være i Nord-Norge, for ingen andre steder hadde det som skulle til: Nordlys rett over hodene og et enormt havområde som raketten kunne komme ned igjen til.

De fløy over Tromsø, men de hadde ingen flyplass i 1960. Deretter over Andøy og Andenes og da så de en bukt (Oksebåsen) som lå helt perfekt til. Det var full enighet om dette stedet og Andenes hadde allerede en militær flyplass fra 50-tallet som kunne brukes til å frakte inn folk og utstyr. Dermed var det gjort. To år etterpå var det satt opp en liten telemetristasjon og en rakettrampe som ble brukt til å skyte Ferdinand-1:

https://youtu.be/Iyq2ZWyvqDs?t=16m19s

2017 – Norge som romnasjon skyter ny fart

55 år senere jobbes det altså med å gjøre Norge til et oppskytingssted for mindre satellitter. Bruken av småsatellitter og behovet for oppskytingskapasitet har økt kolossalt de seneste årene og i Europa er det ikke mange steder som egner seg til en slik oppskytning. Andøya Space Center har derimot en unik posisjon som egner seg til dette og erfaringen med rakettkampanjer.

Dette kan endre norsk romhistorie for andre (eller tredje gang). Dette er veldig spennende!

asc-rakett
Andøya Space Center vil skyte opp småsatellitter.

Kilder:

  • https://www.viten.no/biografi/vis.html?tid=452480
  • https://snl.no/nordlys
  • http://ndla.no/nb/node/26429?fag=2600
  • https://www.blv.no/andoy/nyheter/vesteralen/andoya-space-center-storprosjekt-kan-gi-300-nye-arbeidsplasser/s/5-9-196507
  • http://ndla.no/nb/node/61620?fag=2600

Posted

in

by