Hva har Jules Verne, Fridtjof Hansen og Roald Amundsen til felles?

Jeg har akkurat lest En reise til Jordens indre av Jules Verne og har tidligere lest En Jordomseiling under havet. Jules Verne er fascinerende og skrev flere bøker om eventyrlige reiser på midten av 1800-tallet, både på land og sjø, men også i rommet. Det slo meg plutselig at Roald Amundsen og Fridtjof Nansen var også eventyrere, men på ordentlig. Spørsmålet jeg stilte meg var følgende:

Lurer på om Roald Amundsen noen gang leste bøkene til Jules Verne.

Jeg undersøkte det litt og jammen viser det seg at det finnes en sammenheng, i alle fall en liten en. Det skulle vise seg at Jules Verne, Fridtjof Hansen og Roald Amundsen hadde i alle fall en ting til felles, de dro alle på en ekspedisjon med en båt som het Fram.

Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon

I 1893 reiste Fridtjof Nansen til Nordpolen i en båt med navnet Fram.

«Fram» forlater Bergen 2. juli 1893, med kurs mot Nordishavet.

Nansens Fram-ekspedisjon 1893–96 var en ekspedisjon som hadde som hovedformål å nå den geografiske Nordpolen.

Roald Amundsens Fram-ekspedisjon

Fridtjof Nansen var et forbilde for Roald Amundsen som i årene 1910 til 1913 reiste til Sørpolen i den samme båtenFram. Han skulle egentlig på ekspedisjon til Nordpolen, men rett etter at de hadde forlatt havnen, endret Roald kursen og planene.

«Fram» i drivis. Foto: Steve Nicklas

Jules Vernes Fram-ekspedisjon

I 1864 skrev den franske forfatteren Jules Verne “The English at the North Pole“, en novelle om en reise til Nordpolen. Reisen skjedde med en båt som på engelsk het Forward, på norsk Fram. Her følger et utdrag fra den engelske versjonen av boka:

I haven’t got the slightest doubt that the Forward is destined for the Arctic or Antarctic seas, where the icebergs stop the wind more than is good for a brave and solid ship.”

Fra venstre: Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Jules Verne.

Så, spørsmålet jeg heller burde stilt var om Fridtjof Nansen har lest bøkene til Jules Verne og ja, det kan faktisk hende. Om vi vil finne ut av det vet jeg ikke. Jeg har ikke gjort noe grundigere undersøkelse enn det du har lest over. Det er i alle fall spennende at disse norske polfarerne reiste på eventyrlige ekspedisjoner rundt halve kloden i en båt med samme navn som Jules Verne brukte i sine bøker noen år i forkant.