Alt om mitt innbyggerforslag for å gjøre gatene tryggere på Andenes

7. oktober 2016 opprett jeg en sak på minsak.no for å tvinge Andøy kommune til å behandle det som en egen sak i kommunestyret. Jeg trengte bare 100 signaturer, noe jeg hadde passert 7. november, en måned etter.

Saken på minsak.no

Kort oppsummert handlet saken om følgende:

Det er et problem at det er så høy fartsgrense i sidegatene på Andenes. Det observeres veldig ofte at tungtrafikk kjøres sidegater og i høy fart. Høy fart er 50km/t og altfor mye når det ikke finnes fortau og barn leker/går/sykler i gatene.

Løsningen slik jeg så den: Sette fartsgrensen til 30km/t over hele Andenes, bortsett fra i Storgata.

Screenshot from 2017-02-20 20-41-57.png

Les hele saken her: https://minsak.no/sak/1085

Resultatet

Først behandlet formannskapet saken min, med Rådmannen i ledelsen. Rådmannen velger å forkaste forslaget mitt og fremmer et forslag der de skal kartlegge hvor på Andenes det er behov for en slik endring. Dette forslaget blir så videresendt inn i kommunestyret som ender med at mitt forslag ikke lengre er aktuelt, men rådmannens forslag/innstilling til løsning på saken.

Dekning i media

fire år: 8. oktober 2016 skrev vi om firebarnsfar Ørjan Vøllestad sitt 30-sone-initiativ første gang. Han var da hjemme i pappaperm med yngstesønnen Elwin, som nå har rukket å bli en stor gutt på 4,5 år, uten at saken enda er ferdig behandlet. 

      (Foto: Tony Gulla Sivertsen)

Saken har fått imponerende god dekning i lokale aviser i Vesterålen, samlet her (nyest øverst):

Hva skjer nå?

Ettersom jeg ikke fikk fullt gjennomslag for forslaget mitt, håper jeg resultatet av en utredning – i tråd med rådmannens innstilling – blir en tilnærmet lik løsning. For hvilke gater skal de egentlig nedprioritere i en slik kartlegging? Bor det ikke barn over hele Andenes idag? Og hva med i fremtiden?

Håper Andøy Kommune ser problemstillingen og går for den enkle og rette løsningen når de nå skal kartlegge situasjonen på Andenes..

Hvis du har en sak du ønsker at kommunestyret skal ta opp, ikke nøl med å bruke rettighetene dine, gå til minsak.no og sett i gang!

Året er 2020, hva har skjedd siden 2017?

Oppdatering: Nye artikler lagt til 17.03.2020

15. desember 2019 tok jeg kontakt med kommunen igjen i et håp om å høre at det har vært fremgang, og sammenfattet aktiviteten i en kortfattet tidslinje:

 • Oktober 2016: Andøy kommune mottok innbyggerforslaget fra Ørjan Vøllestad om 30-sone i sidegatene på Andenes.
 • Februar 2017: Kommunestyret behandler innbyggerforslaget fra Ørjan Vøllestad, og sender saken over til trafikksikkerhetsutvalget.
 • Mars 2017: Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) har behandlet saken og vedtar følgende i møte 13. mars: • Det innføres 30 sone i hele kvadraturen i Andenes sentrum, fra krysset ved Vestbyen og ned til havna. Det gjelder ikke Storgata som fortsatt har 50-sone. • TSU utarbeider finansieringsbehov knyttet til skilting som oversendes kommunestyret for endelig behandling, finansiering og vedtak.
 • April 2017: I Andøyposten 27. april sier leder i TSU, Beate Stellander, at hun har forhåpninger om at kommunestyret skal få behandlet saken før sommerferien.
 • Mai 2017: Teknisk sjef Arne C. Blix i svar til Vøllestad: – Et forslag til tiltak med kostnadsoverslag vil så bli forelagt for kommunestyret så snart som mulig, antakelig tidlig på høsten 2017.
 • Januar 2018: Blix opplyser til Andøyposten at de nå, i samarbeid med trafikksikkerhetsutvalget, skal kartlegge finansieringsbehovet for å innføre 30-soner i tråd med forslaget. I tillegg må det fattes et skiltvedtak i kommunestyret for å kunne gjennomføre en slik endring. Han lover at de nå vil få fortgang på saken, og håper at en sak kan være klar til mai-juni. – Hvis kommunestyret fatter et vedtak om å innføre nye 30-soner, så er planen å få gjennomført arbeidet før bakken fryser utpå høsten i år, sier Blix.
 • April 2018: Ingen ting har blitt gjort med saken siden januar. Rådmannen opplyser til Andøyposten at saken er blitt nedprioritert til fordel for andre saker. Hun vil ikke anslå hvor lang tid det vil ta å utrede saken, og sier at det ikke er realistisk å forvente at denne saken vil kunne være ferdig utredet før tidligst november/desember 2018.
 • September 2018: I en forbindelse med en reportasje om ny arealplanlegger i Andøy kommune, uttaler teknisk sjef Arne Blix at han hadde en konkret plan om å få en politisk behandling av 30-sone-saken før jul.

Jeg fikk et svar, men det var fylt av prosesser, politisk språk og jeg hadde problemer med å tyde det. Jeg forstod det slik at selv etter alt som var gjort, så sier rådmannen at følgende ennå gjenstår: Det skal det lages et forslag, så til behandling, så til høring, så til behandling igjen, så videresendes, så behandles vurdering.

Kommentaren min i vol.no står jeg fortsatt for:

“Det er en ærlig sak å mene at saken ikke er viktig, men da synes jeg de skal si det. Da hadde jeg akseptert det, men slik de holder på nå, så er det ingen som vet.”


Posted

in

by